Kuratorium Oświaty w Krakowie wrzesień 2015
Edycja - wrzesień 2015                  
Wydanie Biuletynu :
W numerze :

Wstęp Małopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo!

Biuletyn, który Państwu przekazujemy poświęcony jest przede wszystkim tematyce nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie ewaluacji, kontroli i wspomagania. Sprawozdanie z nadzoru uzupełniamy interesującym raportem Nauczyciel i uczeń w szkole uczącej się , który na wniosek MKO opracował, na podstawie raportów z ewaluacji zewnętrznych, zespół naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ciekawe wnioski zawiera krótki raport Zakres i formy realizacji samorządności uczniowskiej w szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego, który powstał na podstawie ankiet wypełnionych przez dyrektorów tych szkół.

W zakładce Prawo oświatowe zwracam uwagę na krótką, ale ważną, informację MEN w sprawie zmian w prawie oświatowym dotyczących zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego. W zakładce tej przekazujemy Państwu także – tak szeroko komentowane w mediach – rozporządzenie Ministra Zdrowia określające wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.

Całość numeru uzupełniają informacje związane z edukacją zdrowotną i edukacją regionalną. Serdecznie zapraszam do lektury.


Z wyrazami szacunku
Aleksander Palczewski
Małopolski Kurator Oświaty

Biuletyn Małopolskiego Kuratora Oświaty 2008 - 2015