Kuratorium Oświaty w Krakowie sierpień 2014
Edycja - sierpień 2014                  
Wydanie Biuletynu :
W numerze :

Wstęp Małopolskiego Kuratora Oświaty


„Szanowni Państwo!

Biuletyn, który macie Państwo przed sobą, poświęcony jest w całości tematyce nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r., w zakresie ewaluacji, kontroli i wspomagania.

Zawiera zestawienie ilościowe wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek oraz analizę jakościową tych wyników w badanych obszarach, z wyszczególnieniem mocnych i słabych stron. Mam nadzieję, że wnioski i rekomendacje będą pomocne w doskonaleniu jakości pracy małopolskich szkół i placówek w kolejnym roku szkolnym, tak, by w jak najwyższym stopniu spełniały one wymagania określone przez Ministra Edukacji Narodowej. W Biuletynie znajdziecie Państwo również informacje o zakresie i wynikach planowych i doraźnych kontroli przestrzegania prawa oraz wnioski i spostrzeżenia wynikające z tej formy nadzoru pedagogicznego. W ostatniej części znajdują się informacje o działaniach Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie wspomagania szkół i placówek oraz wnioski w tym obszarze nadzoru.

Materiał zawarty w Biuletynie przygotowaliśmy z myślą o upowszechnieniu tych informacji, które mają wprawdzie charakter uogólniony i dotyczą szkół i placówek objętych nadzorem pedagogicznym w roku szkolnym 2013/3014, ale mogą skłonić Państwa do refleksji i działań w kierunku lepszej i bardziej efektywnej pracy w kolejnym roku szkolnym.

Dlatego gorąco zachęcam do lektury Biuletynu.


Z wyrazami szacunku
Aleksander Palczewski
Małopolski Kurator Oświaty

Biuletyn Małopolskiego Kuratora Oświaty 2008 - 2014