Kuratorium Oświaty w Krakowie marzec 2015
Edycja - marzec 2015                  
Wydanie Biuletynu :
W numerze :

Wstęp Małopolskiego Kuratora Oświaty


Szanowni Państwo!

Bieżące wydanie Biuletynu poświęcone jest w całości tematyce omawianej przez wizytatorów na ostatnich spotkaniach z Dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek. W pierwszej części zawiera informacje o wynikach monitorowania podstawy programowej w roku szkolnym 2013/2014 w małopolskich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących. Zostały one opracowane w oparciu o dane przekazane przez Dyrektorów i nauczycieli 15 % wytypowanych przedszkoli i szkół. Przedstawione wyniki i wnioski z pewnością będą Państwu przydatne do dokonania analizy w tym zakresie w swoich szkołach i podejmowania działań w celu doskonalenia pracy w realizacji podstawy programowej.

Chcemy również zwrócić Państwa uwagę na wykorzystanie wskaźników EWD w dokonywaniu wnikliwej analizy wyników egzaminacyjnych, jak również w planowaniu ewaluacji wewnętrznej w szkołach. Dlatego zachęcam do zapoznania się z zamieszczonym materiałem o EWD i sięgania po metodę edukacyjnej wartości dodanej w planowaniu rozwoju szkoły i poprawy efektywności nauczania.

Tematyka Biuletynu w dużej części poświęcona jest także zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkołach, w tym również przewlekle chorych. W tej części znajdziecie Państwo informacje o materiałach, które znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, niezwykle istotnych dla prowadzenia działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Ponadto publikujemy ważne informacje z Ministerstwa Zdrowia i MEN w tym zakresie. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi materiałami i rozpowszechniania ich wśród całej społeczności szkolnej, a szczególnie wśród wychowawców, nauczycieli oraz rodziców.

W ostatniej części Biuletynu informujemy o inicjatywach Kuratorium Oświaty dotyczących wychowania patriotycznego, do których gorąco zachęcam.

Mam nadzieję, że zamieszczone materiały wspomogą pracę Dyrektorów oraz wskażą kierunki i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów, jak również skłonią do przemyśleń i podjęcia działań w kierunku poprawy efektywności pracy szkół.

Gorąco zachęcam do lektury Biuletynu.


Z wyrazami szacunku
Aleksander Palczewski
Małopolski Kurator Oświaty

Biuletyn Małopolskiego Kuratora Oświaty 2008 - 2015